Jaarrekening Tandtechniek

Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek verkeert sinds 1 oktober 2018 in liquidatie.

De bij het pensioenfonds verzekerde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen zijn per 1 oktober 2018 overgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Op deze website publiceert het college van vereffenaars van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (in liquidatie) het bestuursverslag vanaf het boekjaar 2018. Tevens zijn op deze website de jaarverslagen vanaf 2012 opgenomen.

Voor informatie over de pensioenrechten kunt u zich wenden tot Pensioenfonds Zorg en Welzijn:

https://www.pfzw.nl/Paginas/SPTT-Pensioenfonds-Tandtechniek-is-nu-PFZW.aspx